Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Homenet Tilleggsutstyr for bedre dekning
Publisert 26.02.2019
Vi har forhandlet med Homenet at vi får gratis tilleggsutstyr som vanligvis koster 995 kr. Den nye boksen vil gi bedre rekkevidde på wifi nettet og er mer stabil enn det vi hadde hittil. Dere vil motta mailer og sms om dette fra Homenet.
De vil dele ut utstyret på en eller to dager. 

Vh Thomas Bjørn Marschall , styreleder

Vedlegg til hovedavtale – nytt tilleggsutstyr i boligselskapet
AL Ila Kvartal V Borettslag mottar 1 stk. trådløst utstyr av merket AirTies 4920 per boenhet som skal være en del av den kollektive avtalen.
Vilkår for nytt utstyr
 Dette vedlegget knyttes til den opprinnelige avtalen mellom AL Ila Kvartal V Borettslag og HomeNet.
 Utstyret definert i dette vedlegget er en del av den kollektive leveransen og den kollektive avtalen mellom boligselskapet og HomeNet. HomeNet har eiendomsrett for utstyret og beboeren er ansvarlig for tilrettelegging av strømforsyning i boenheten.
 Utstyret definert i dette skrivet tillegges punkt 2 og punkt 4.4 i den hovedavtalen.
Praktisk informasjon og fremdriftsplan for utlevering av utstyr.
 HomeNet sender informasjon om det nye utstyret til alle beboere via SMS, brev og epost ut ifra tilgjengelig kundeinformasjon.
 HomeNet stiller med en av våre samarbeidspartnere på stand hos boligselskapet en avtalt dato og deler ut det trådløse utstyret til beboerne.
 Alt utstyr som ikke er utdelt oppbevares av styret slik at beboere kan hente ut dette ved et senere tidspunkt.
 Utstyret er en del av den kollektive avtalen i boligselskapet og skal derfor bli stående i leiligheten eller leveres tilbake til styret ved eierskifter eller lignende.
 Beboere vil ha muligheten til å oppgradere sitt trådløse utstyr ytterligere, for egen regning. HomeNet informerer om hvilke alternativer som er tilgjengelige underveis i prosessen.
 To trådløse nett i samme bolig kan skape forstyrrelser. For å unngå dette slår HomeNet av WiFi på HomeNets opprinnelige hjemmesentral. Dette gjøres ca.14 dager etter at det nye trådløse utstyret er mottatt av beboere/styret. HomeNet sender informasjon om nedstengning av WiFi på den gamle hjemmesentralen til alle beboere via SMS og epost ut ifra tilgjengelig kundeinformasjon.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi