Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Foreløpig fremdriftsplan for sjekk av bunnledninger
Publisert 14.11.2021
Arbeidet med sjekk av rør i bakken er i gang. Det er satt opp en foreløpig fremdriftsplan for når ulike adresser blir berørt. I perioden skal det ikke dusjes, settes i gang oppvaskmaskin, vaskemaskin eller trekkes ned i WC da rørene vil åpnes og undersøkes. Merk at det kan forekomme endringer i fremdriften.

Foreløpig fremdriftsplan
(følgene uker, tirsdag og onsdag i tidsrommet 09-17)
Uke 45: Colletts gate 56A og B, Diriks gate 7A og B
Uke 46: Diriks gate 1,3 og 5
Uke 47: Colletts gate 58, 60 A og B
Uke 48: Colletts gate 60 C, D og E
Uke 49: Colletts gate 60 F, H og J
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi